NextGEN Gallery Plugin Not found

Operator de date cu caracter personal | Cabinet stomatologic Dr. Crăciun Mariana Constantina

Protectia_datelor

C.M.I. DR. CRĂCIUN CONSTANTINA MARIANA

operator de date cu caracter personal nr. 20860 (servicii medicale)

operator de date cu caracter personal nr. 20855 (supraveghere video)

NOTĂ DE INFORMARE

privind protecţia datelor personale

C.M.I. Dr. Craciun Mariana Constantina Sector 6, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv:

  1. imagini video, prin mijloace automatizate de supraveghere video, pentru a asigura monitorizarea/securitatea persoanelor, spaţiilor şi/sau bunurilor private ale C.M.I., conform prevederilor Legii nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
  2. nume, prenume, seria și numărul actului de identitate, sexul, data și locul nașterii, semnătura, telefon, adresă, e-mail, profesia, codul numeric personal și datele privind starea de sănătate prin mijloace manuale, în fișa pacientului completată și semnată personal de fiecare pacient.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele personale sus-menţionate, acestea fiind necesare pentru a asigura securitatea spaţiilor şi a bunurilor cabinetului cât și îndeplinirea actului medical, iar refuzul dvs. determină interzicerea accesului în incinta C.M.I. Dr. Crăciun Mariana Constantina. Informaţiile înregistrate sunt utilizate de către operator, în scopurile precizate anterior, şi nu sunt destinate dezvăluirii.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Exercitarea acestor drepturi se poate realiza prin intermediul unei cereri scrise, datate şi semnate, adresată C.M.I. Dr. Crăciun Mariana Constantina, cu sediul în str. Valea Lungă nr. 14, Bl. Z3, Sc.1, Parter, sector 6, municipiul Bucureşti. Modelele de cereri se vor găsi pe pagina WEB a cabinetului, la adresa: http://www.stomatologie-militari.ro/protectia_datelor.html sau la sediul C.M.I. Dr. Crăciun Mariana Constantina. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Datele dumneavoastră nu pot fi transferate în străinătate.

Model pictogramă,afişată în spaţiile destinate supravegherii video: